Bron: Fransiscan Custody Holy Land

Op deze site is een aantal links bijeen gebracht met berichtgeving over en rond het bezoek van de Paus aan het Heilige Land. 

Onder "Teksten" worden de Nederlandse, officieuze, vertalingen van belangrijke gebeden, homilies en toespraken aangeboden.

Onder "Foto's/Links" wordt naar andere sites gelinkt, waar veel oorspronkelijk foto-materiaal bekeken kan worden.

Als eerste zijn op deze site de teksten in het Nederlands beschikbaar van:

Een meer volledige reportage (inclusief de Engelstalige teksten van gebeden en toespraken, alsmede foto's) is te vinden op de Fransiscaanse site. Die van EWTN geeft ook veel beelden en delen van de televisie-uitzendingen. Kerknet Vlaanderen geeft reisverslagen en verslagen van toespraken en preken.

Vertaling en samenstelling: 2000, Parochie Heilig Hart van Jezus, Eindhoven