Het officiŽle logo voor het Jubeljaar 2000 bestaat uit een kruis, omgeven door vijf duiven, op een cirkelvormig blauw veld. Het kruis draagt en schraagt de mensheid, die wordt uitgebeeld door vijf duiven, symbool voor de vijf continenten op onze aarde. Het is het kruis van de overwinning. Elke arm van het kruis wordt gevormd door drie lichtstralen die de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voorstellen en hun werkzame aanwezigheid voor ons heil en dat van de wereld oproepen (Hulde aan de Drie-eenheid).
De vijf kleuren van de duiven (wit, rood, geel, blauw en groen) worden hernomen in de armen van het kruis en symboliseren het mysterie van de incarnatie waarbij Christus onze menselijke natuur aanneemt. Zo treedt God de geschiedenis van de mensheid binnen om ze te redden. Het licht dat vanuit het midden naar buiten straalt, roept Christus op, het Licht van de wereld. De opstelling van de vijf duiven, verenigd in een cirkel, benadrukt de geest van solidariteit die het Grote Jubileum van het Jaar 2000 bezielt. Het blauwe veld staat voor het universum.
De tekst in de cirkel is een bijbelcitaat: Christus is dezelfde gisteren (heri), vandaag (hodie) en tot in eeuwigheid (semper). Het is afkomstig uit de brief van Paulus aan de HebreeŽn; die een prachtige homilie vormt om het Christusmysterie te verdiepen. Christus is Hogepriester, barmhartig en het geloof waardig. Dit vers (Heb 13,8) moet gesitueerd worden in een paragraaf waarin de verkondiger de christenen oproept om Christus trouw te blijven op het ogenblik dat de gemeenschap kampt met interne (de dood van haar leiders) en externe beproevingen (de druk vanuit leerstellingen die de persoon van Christus ontkennen). De auteur nodigt de christenen uit om standvastig te zijn in het geloof in Christus zoals diegenen die het Woord van God verkondigd hebben tot in de dood: Neemt een voorbeeld aan hun geloof (Heb13,7). En hij voegt er aan toe: Christus is altijd dezelfde, welke ook de omwentelingen in de wereld of de vervolgingen van de christenen zijn.
Hij leeft voor altijd om voor ons te pleiten (vgl. Heb 7,25). Als Christus vandaag dezelfde is, dan is Hij dat morgen ook: het is aan de jongeren om deze mooie openbaring verder ter harte te nemen en te volharden in het geloof.

Het logo werd ontworpen door Emanuela Rocchi, een 22-jarige studente in het kunstonderwijs te Massa Mortana, Perugia.

Bron: Kerknet-Vlaanderen